Publicité Mini logo PlayTV
Publicité Mini logo PlayTV

La chaîne TV6 Sweden

Slogan

Slogan "Hyfsat hög lägstanivå" "Sveriges viktigaste tv-kanal"

Date de création

2006

Description de la chaîne

TV6 är en svensk TV-kanal ägd av Modern Times Group (MTG) som inledde sina sändningar den 9 maj 2006. Kanalen sänds fritt i det digitala marknätet samt ingår i Viasats utbud. I kabeltevenätens basutbud ersattes ZTV med TV6. Nuvarande TV6 ska ej förväxlas med gamla TV 6 som MTG drev under tidigt 90-tal. TV6 finns också i Lettland sedan april 2007, Ungern sedan januari 2008, Estland sedan mars 2008 och Litauen sedan september 2008. Den 1 november 2012 lanserades kanalen i HDTV.

Plus de chaînes

Publicité Mini logo PlayTV